Wonen

Vanuit onze ervaring in het samenleven in Camphill gemeenschap The Sheiling hebben wij gezien hoe de omhulling en veiligheid van een gezin de bewoners ondersteunt in wie ze zijn en stimuleert in hun ontwikkeling. Vanuit onze visie staat in onze leefgemeenschap de ontmoeting en dat wat tussen elkaar leeft centraal: de acceptatie van wie ik ben, de ondersteuning in wat ik wil, en dit doet ieder vanuit zijn eigen kunnen.

Eigen kamer: iedere bewoner heeft een eigen ruime kamer die hij/zij naar eigen smaak kan inrichten. De bewoner leert zijn eigen kamer zelfstandig te onderhouden, bed te verschonen en was te doen. Ook is de eigen kamer een fijne plek waar hij/zij zich terug kan trekken en eigen dingen kan doen.

Samen: het gemeenschapsleven op George Morris is belangrijk. Het maken van contacten onderling, de gedeelde taken in het huishouden, het samen vieren van de jaarfeesten.

In het weekend zijn er uitjes naar het dorp, fietsen en wandelen in het bos of we bezoeken een leuk stadje en gaan gezellig samen ergens koffie drinken.

Eén keer per jaar gaan wij met elkaar op huisvakantie.